Un Manifest pentru Patrimoniul Cultural Construit de la Ana Dabija

Moldova este membru UNESCO din 1992 și a Consiliului Europei din 1995. Statutul de membru în cadrul acestor două entități vine cu o serie de drepturi dar și anumite obligații. Cu regret constatăm că în domeniul protecției patrimoniului cultural construit Republica Moldova nu a ținut cont de convențiile, tratatele internaționale ratificate dar și unele documente pe domeniu ale celor două mari entități.

Mai mult decât atât, bunurile patrimoniului cultural construit au fost neglijate și asta explică situația dezastruoasă pe care o avem astăzi în acest domeniu.
Când vorbim despre dezvoltarea orașelor și localităților rurale, patrimoniul cultural construit a fost și este ignorat, o nepăsare care dacă nu va depășită, va putea duce la consecințe ireversibile.

Ca să existe o continuitate a patrimoniului pe care-l avem, acesta trebuie prioritizat și perceput drept bun social, cultural și economic pentru dezvoltarea localităților.

Din aceste considerente, noi, Save Chișinău și Centrul de Urbanism, cerem într-un mod tranșant implementarea de urgență a următoarelor puncte de importanță crucială pentru salvgardarea monumentelor de arhitectură:

 • Introducerea pe agenda publică și prioritizarea problemei protejării patrimoniului cultural construit;
 • Adoptarea de urgență a noului proiect de lege a protejării monumentelor;
 • Asigurarea sinergiei între actele normative care reglementează domeniul patrimoniul cultural construit și celelalte domenii așa încât să fie eliminate contradicțiile care există în prezent;
 • Inițierea și adoptarea unei strategii naționale privind protecția patrimoniului cultural construit;
 • Inventarierea completă a obiectivelor de patrimoniu construit și monitorizarea permanentă a stării acestora;
 • Completarea Registrului Național și Locale și includerea în acestea a unor noi obiecte care necesită protecție specială;
 • Includerea în Documentațiile de Urbanism (PUG-uri, Regulamente Locale de Urbanism etc.) a unor compartimente specializate în domeniul protejării patrimoniului cultural în conformitate cu principiile naționale și internaționale de protecție a patrimoniului;
 • Publicarea Documentațiilor de Urbanism în mediul on-line;
 • Mediatizarea eficientă a Registrului Național și Registrelor Locale;
 • Derularea unor campanii naționale și locale de educare, informare și creșterea conștientizării valorii patrimoniul cultural construit (punând accent pe informarea proprietarilor și gestionarilor de monumente istorice;
 • Îndeplinirea atribuțiilor autorităților publice implicate în procesul de protecție a patrimoniului cultural construit;
 • Asigurarea aplicării prevederilor legale din domeniul protejării monumentelor, inclusiv prin aplicarea de sancțiuni și de măsuri de conformare;
 • Asigurarea transparenței activității autorităților publice implicate în salvgardarea patrimoniului;
 • Acordarea dreptului de realizare practică a intervențiilor la monumentele istorice doar a operatorilor economici specializați în domeniu;
 • Crearea unui mecanism de finanțare la nivel național a domeniului restaurării și conservării monumentelor istorice.

Sursa: Savechisinau.wordpress.com 

Comentează


This will close in 30 seconds