Situl arheologic ”Calfa I – Cetățuie” (satul Varnița, r-nul Anenii Noi)

Între siturile arheologice medievale de pe teritoriul Republicii Moldova un loc distinct îl ocupă ”Cetățuia Calfa”. Situată pe un promontoriu din raza satului Varnița de pe malul drept al râului Bâc, la distanța de cca 4 km spre est de vărsarea acestuia în Nistru și la 2,5 km vest de satul Calfa, acest foarte important obiectiv arheologic pluristratificat a fost cercetat parțial de Gheorghe Cebotenco în anii 1959, 1961-1962 și 1964-1968. Drept rezultat, au fost identificate urme de locuire din perioada târzie a epocii bronzului (sec. XV-XII î.Hr.), epoca fierului (sec. X-IX î.Hr.; VI-III î.Hr.), perioada romană târzie (sec. IV d.Hr.), cele mai numeroase vestigii datând din evul mediu timpuriu (sec. VIII-X). Acestui ultim orizont cultural și chronologic i-au fost atribuite 23 de locuințe adâncite, mai multe gropi menajere, 5 cuptoare cu întrebuințare diversă, 3 sisteme de fortificație alcătuite din șanțuri și valuri de pământ, precum și 6 morminte de înhumație. Valoroaselor descoperiri arheologice de la Calfa i-au fost dedicate de autorul cercetărilor o serie de articole și o monografie, apărută în anul 1973.

Din păcate, în ultimul deceniu acest deosebit de important sit arheologic de la Varnița, numit ”Calfa I – Cetățuie”, care reprezintă deocamdată unica așezare fortificată medievală timpurie din zona centrală a Moldovei, a fost și continuă să fie afectat puternic de lucrări ilicite de extracție a prundișului. Începănd cu anul 2013, Agenția Națională Atheologică a întreprins mai multe inspectări, fiind transmise prescripții de stopare a lucrărilor și sesizări la organele de drept, iar drept urmare, recent, a fost deschis un dosar de urmărire penală pe faptul distrugerii intenționate a sitului arheologic. Zilele trecute așezarea fortificată ”Calfa-Cetățuie” a fost inspectată de arheologii Vlad Vornic și Sergiu Popovici, fiind realizată cu acest prilej și o filmare aeriană din dronă, pe care o prezentăm mai jos. Precizăm că în interiorul videoului sunt intercalate și câteva imagini satelitare asupra sitului din ani diferiti, planul general al săpăturilor efectuate de Gh. Cebotarenco și coperta monografiei ”Калфа – Городище VIII-X вв. на Днестре”.

Sursa: ANA.MD

Share this:

Comentează


This will close in 30 seconds