Patrimoniul arheologic reflectat în emisiile poștale moldovenești.

Tematica emisiilor poștale moldovenești din primii ani de independență s-a axat pe reflectarea diverselor aspecte ale identității culturale a statului. În acest sens, patrimoniul mobil arheologic s-a bucurat de o atenție deosebită din partea autorilor programelor de emisii a mărcilor și efectelor poştale al ÎS ”Poșta Moldovei”. Primele ”timbre arheologice” au apărut în anul 1995 cu imaginea tezaurului tripolian târziu de la Chetroșica și unei monede getice – imitație după tetradrahmele macedonene de tip Huşi-Vovrieşti. În timp, pe timbrul moldovenesc au mai apărut: un vas hallstattian al culturii Cozia-Saharna, depozitul antic de la Olănești, torques-ul scitic de aur de la Dubăsari, inventarul mormintelor eneolitice de la Giurgiulești și altele. Cele mai recente timbre cu tematica – arheologie au fost emise pe 18/05/2018, având imaginea unor piese din tezaurul de la Lărguța.

Comentează


This will close in 30 seconds