SĂPĂTURILE ARHEOLOGICE DE SALVARE ÎN SITUL MEDIEVAL DE LA COSTEŞTI-GÂRLEA DIN ANUL 2017 (VIDEO)

Benefi ciind de sprijinul Primăriei satului Costeşti şi al Consiliului Raional Ialoveni, în anul 2017 Agenţia Naţională Arheologică a continuat investigaţiile de salvare în ansamblul arheologic medieval de la CosteştiGârlea. Cercetările s-au desfăşurat în diferite sectoare ale zonei de N a sitului, afectate de alunecările de teren şi eroziunea solului. Săpăturile au constat din lărgirea Secţiunii III, în scopul dezvelirii integrale a cuptorului de ars piatra de var, şi trasarea câtorva casete sau secţiuni noi de dimensiuni variabile, pentru cercetarea unor morminte sau complexe de locuire, majoritatea fiind parţial distruse. (mai mult…)

EXPOZIȚIE-CONCURS INTERNAȚIONALĂ „LITERATURĂ PENTRU COLECȚIONARI”

În anul 2001 Asociația Filateliștilor, Maximafiliștilor și Cartofiliștilor din Republica Moldova a lansat Programul Național de Revitalizare a Filateliei Primii 10 ani ai secolului XXI – deceniu al demnității noastre, care prevedea elaborarea și editarea unei monografii în 7 volume, care să cuprindă câteva compartimente: istoria poștei Moldovei în perioada prefilatelică (vol. 1), istoria poștei ruse în Basarabia 1857-1917 (vol. 2), istoria poștei române în Basarabia: 1918-1940, 1941-1944 (vol. 3), istoria poștei sovietice în R.S.S. Moldovenească (vol. 4), istoria poștei Moldovei suverane (vol. 5), istoria poștei Transnistriei (vol. 6), istoria mișcării filatelice din Moldova (vol. 7). De fapt, proiectul Programului prevedea elaborarea și pregătirea pentru editare și a altor lucrări, ce abordau diferite aspecte ale teoriei și istoriei filateliei. Ulterior acest program a fost prelungit pentru încă un deceniu, urmând ca Asociația să desfășoare activități de promovare a mărcii poștale moldovenești prin participare la expozițiile desfășurate în străinătate și prin editarea de lucrări, care să prezinte filatelia în diferite aspecte. (mai mult…)

Cercetări de salvgardare arheologice la Costești Gârlea 2016 (VIDEO)

Cercetări în aşezarea medievală de la Costeşti-Gârlea din anul 2016, au fost întreprinse de Agenţia Naţională Arheologică. Săpăturile au constat din două mici secţiunişi o casetă, cu suprafaţa totală de circa 60 m.p. Primele două secţiuni au fost trasate peşesul din partea stângă a râului Botna, în zona unui şanţ săpat ilegal, iar caseta  în „cartierul olarilor”, dea-supra malului nordic al fostei cariere de lut. (mai mult…)

Expoziţia aniversară bauhaus imaginista „100 de ani de Bauhaus“ (FOTO)

Expoziţia aniversară bauhaus imaginista „100 de ani de Bauhaus“ este o colaborare între Bauhaus Kooperation Berlin Dessau Weimar, Goethe-Institut și Haus der Kulturen der Welt. Proiectul este finanțat de către Ministerul Federal German de Externe și de Kulturstiftung des Bundes. Curatorii proiectului sunt Marion von Osten și Grant Watson, care colaborează și cu o echipă internațională de oameni de știință. (mai mult…)


This will close in 30 seconds