Necropola cu vestigii unicate pentru sud-estul Europei din perioada incipientă a procesului de indo-europenizare

În perimetrul satului Giurgiuleşti, aflat la confluenţa râurilor Prut şi Dunăre, a fost identificat un mare număr de situri arheologice de diferite tipuri, care, prin valoarea descoperirilor furnizate, au contribuit la reconstituirea tabloului cutural-istoric din preistorie, antichitate și evul mediu nu numai al Republicii Moldova, dar şi al unei regiuni mai largi din sud-estul Europei. Printre multiplele situri descoperite și cercetate până acum, un loc aparte îl ocupă necropola plană eneolitică datând de la mijlocul mil. V î.Hr., atribuită grupului cultural Suvorovo-Casimcea. Cimitirul eneolitic la care ne referim a fost descoperit în anul 1991 de către arheologii Vasile Haheu şi Serghei Kurceatov, cu prilejul cercetării preventive a unei movile funerare din epoca bronzului. Necropola din epoca cuprului de la Giurgiulești consta din cinci morminte de înhumație, deasupra cărora după o perioadă de peste 2000 de ani, a fost ridicat un tumul de dimensiuni medii. În cadrul acestei necropole plane preistorice, mormintele de înhumație au fost efectuate în gropi simple sau prevăzute cu nișe, care cuprindeau un inventar foarte bogat, în total fiind recuperate peste două mii de piese, majoritatea lucrate din cupru. Un interes aparte prezintă inventarul singurului mormânt de bărbat, care includea un pumnal masiv de cupru, o lance de lemn cu vârful bilateral constând din lame ee silex aplicate, o suliță simplă din corn de cerb și un sceptru – un simbol al puterii lucrat tot din corn placat cu plăcuțe de os, prevăzută cu trei bucșe de aur pe mâner ș.a., ceea ce dovedește că individul respectiv avea un statut social aparte. Este de subliniat în context că piesele de aur gasite aici sunt cele mai vechi descoperite până acum pe teritoriul Moldovei. Cercetarea necropolei eneolitice de la Giurgiulești, care a oferit un fond de materilale arheologice de unicat, a fost un eveniment de excepţie pentru comunitatea științifică, situl deveninind unul de referinţă pentru spaţiul de la nord şi nord-vest de Marea Neagră. Pe lângă articolele ştiinţifice ce vizează acest valoros sit arheologic, în anul 2019 a văzut lumina tiparului şi un album semnat de Vasile Haheu cu titlul „Zorii civilizației la Prutul Inferior. Necropola plană eneolitică de la Giurgiuleşti”, în care sunt prezentate contextul și o analiză sumară a descoperirilor, precum şi fotografii color ale pieselor arheologice recuperate. Actualmente toate piesele arheologice găsite în necropola preistorică de la Giurgiulești se află în colecțiile Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei, ocupând un loc deosebit în cadrul acestora. In colajele de poze alăturate, realizate de noi, sunt numai o parte dintre piesele descoperite în faimoasa necropolă eneolitică de la Giurgiulesti. Sursa foto: Veaceslav Bicbaev, The Copper Age Cemetery of Giurgiulesti, The lost world of old Europe: the Danube valley, 5000-3500 BC. Oxford: Princeton University Press, 2010.

Share this:

Comentează


This will close in 30 seconds