Legenda satului Lunga

Satul Lunga, de pe malul rîului Răut este atestat documentar la 20 august 1588 cu denumirea de Drojdieşti, toponim provenit de la proprietarul Drojdie, unul din băieţii lui Alexandru Lăpuşneanu,

aşezări de tipul bordeielor fiind descoperite pe aceste locuri mult înainte de 1553. În timpul scutăriei domneşti ( 1553 – 1571 ) ţăranii din Drojdieşti au fost mutaţi de Alexandru Lăpuşnenau în locul Trifăneştiului de astăzi, iar abia peste 18 ani s-au întors la vatra strămoşească. În 1588 satul Drojdieşti este dăruit lui Andrei hatman şi pîrcălab de Suceava, iar pe durata de mai bine de o jumătate de secol nu avem ştiri documentare despre Drojdieşti. Numele Lunga, în vorbirea orală, exista paralel cu Drojdielşti. Nu e exclus faptul că Lunga să fi fost un sătuc care a existat paralel cu Drojdieşti, mai tîrziu contopindu-se şi mult timp fiind atestate în documente ba cu numele de Lunga, ba cu numele dublu Drojdieşti-Lunga. Documentar toponimicul Lunga apare şi în datele recensămîntului din 18 iunie 1774 .

Share this:

Comentează


This will close in 30 seconds