LEGENDA SATULUI IZVOARE

Satul Izvoare este aşezat pe râul Căinari în raionul Floreşti. Situat în nord-vestul raionului la 26 km de centrul raional și la 20 km de staţia de cale ferată Mărculeşti. A fost întemeiat în sec.XVII-lea și atestat la 20 august 1588, cu denumirea de Lozie.

Dar după cum spune legenda, satul a mai fost denumit și Fântâna Pantei.


După cum am auzit de la bătrânii staului, pe întreaga vale a râului Căinari creşteau multe lozii, atât pe malul apei, cât şi prin sat, de unde i s-a dat şi denumirea de Lozova.

Fiind vestit satul prin apa sa gustoasă. cristalină, limpede ca lacrima, a multor Izvoare săpate de mâinile oamenilor din sat, i se preschimbă denumirea în anul 1772 în satul IZVOARE, care este şi până în zilele noastre, plin de oameni harnici, buni la inimă şi primitori.

11 din aceste Izvoare s-au păstrat şi s-au amenajat arhitectural, iar cel ce trece pe acolo se opreşte, le admiră şi se răcoreşte cu apa curată din aceste Izvoare. Deoarece oamenii din Izvoare erau mai înstăriţi şi puţin fudui de felul lor, li se spunea mazili-răzeşi, după cum li se spune şi până acum.
Tot după cum spune legenda din bătrâni, în partea de răsărit a satului Izvoare au fost găsite de către băştinaşi, osăminte din cimitirul ostaşilor lui Ştefan cel Mare, care a trecut cu lupta de la Bălţi spre Soroca. Tot în acea vreme au fost înălţate şi movilele de semnalări prin aprinderea rugului. Aceste movile există şi în zilele noastre, se presupune că familia Movileanu a provenit de pe atunci, de altfel Movilenii populând satul şi în prezent.

– În anul 1772 în satul Izvoare era proprietar Sandu Panainte. Pe atunci erau 26 case, 23 moldoveni.
– În anul 1793 apare prima menţiune documentară a bisericii Sf. Cuvioasă Parascheva.
– În anul 1863 s-a ridicat din piatră biserica Sf. Cuvioasei Parascheva.
– În anul 1909 se deschide şcoala de zemstvă cu o clasă.
– În anul 1923 apar cooperative de credit şi păstrare, cariera de piatră, moare de apă, cooperativa agricolă “Frumoasa”, şcoala primară mixtă, sinagoga, post de jandarmi şi 2 cârciumi.
– În perioada sovietică apare colhozul “Kotovschi”, apoi “Prietenia” care avea pe teritoriu un punct de vinificaţie primară, tot în acea perioada apare o casă de cultură, bibliotecă, ambulatoriu, maternitate, spital, farmacie, creşă, ateliere de deservire socială, cantină, oficiu poştal şi magazine.

În apropiere era satul Chetrosu (Chetroasa), care s-a unit în 1964 cu satul Izvoare şi sătucul Coteni, scos de la evidenţă tot în 1964. În comuna Izvoare mai intră şi satele Scăieni şi Bezeni.

Satul Izvoare este baştina prozatorului Iulian Nicuţa (1942-2002), actorului Andrei Băleanu (1935-2000), pictorului Nicolae Vieru (1947-1994) şi folcloristei Tatiana Găluşcă-Crâşmaru.

 
 
 
 

Share this:

Comentează


This will close in 30 seconds