Depozitul de bronzuri de la Lozova

Binecunoscutul depozit de bronzuri de la Lozova (r-nul Strășeni) a fost descoperit întâmplător în anul 1969, în punctul Dealul Ursului, în urma lucrărilor agricole. Depozitul se găsea într-o groapă puțin adâncă și conținea cel puțin 30 de obiecte de bronz: șapte pumnale (patru întregi și trei fragmentare), un vârf de lance, opt seceri, un celt, o daltă, un topor-sceptru, două măciulii și câteva piese cu funcționalitatea nedeterminată, fiind datat în perioada târzie a epocii bronzului (sec. XIV-XIII î.Hr.) și atribuit purtătorilor culturii Noua. Unele dintre piesele din depozitul de la Lozova, cum sunt uneltele, își găsesc analogii mai mult sau mai puțin frecvente în diferite regiuni ale spațiului carpato-dunăreano-pontic, dar altele, recte piesele de armament de paradă (toporul-sceptru, maciuliile ș.a.), care reprezintă și adevarate simboluri de putere, se dovedesc a fi descoperiri extrem de rare sau chiar unice pentru întreaga Europă de Sud-Est.
Așa cum dovedesc cercetările arheologice și, mai ales, descoperirile fortuite de până acum, un număr mare de depozite, constând preponderent din obiecte de bronz, au fost îngropate pe teritoriul Republcii Moldova în perioada târzie a epocii bronzului și în Hallstattul timpuriu și mijlociu (sec. XV-VIII î.Hr.), până acum în diferite zone ale țării fiind scoase la lumină peste 20 de asemenea descoperiri arheologice.
Piesele din depozitul de la Lozova sunt expuse azi la Muzeul Național de Istorie a Moldovei din Chișinău.


Foto: Mariana Sîrbu, anul 2016

Share this:

Comentează


This will close in 30 seconds