Conferinţa Știinţifică Internaţională PATRIMONIUL CULTURAL: CERCETARE, VALORIFICARE, PROMOVARE, EDIȚIA A XI-A

Program A5 2

INSTITUTUL PATRIMONIULUI CULTURAL anunță organizarea Conferinţei Știinţifice Internaţionale „PATRIMONIUL CULTURAL: CERCETARE, VALORIFICARE, PROMOVARE”, 29-30 octombrie 2019.

 Ariile tematice ale conferinței:

1) Arheologie şi cercetări interdisciplinare

2) Etnologie: probleme generale şi abordări interdisciplinare

3) Interferenţe culturale în arta naţională

4) Conservare, valorificare și promovare a patrimoniului cultural

5) Experiențe și practici europene de cercetare a patrimoniului cultural din Republica Moldova

Persoanele interesate rugăm să se înregistreze și să expedieze titlul și rezumatul comunicării până la 31 august 2019 utilizând Formularul de participare*.

Rezumatele prezentate nu vor depăşi volumul de 1900–2000 de semne cu spaţii.

Fiecare participant se poate înscrie la lucrările conferinţei cu o singură comunicare. Lucrările conferinţei se vor desfăşura la Institutul Patrimoniului Cultural (mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 1).

Limbile de lucru ale conferinţei sunt: română, engleză, rusă.

 Comitetul de organizare își asumă responsabilitatea selectării propunerilor primite din partea cercetătorilor.

Informații suplimentare pot fi solicitate comitetului organizatoric la adresa:conference.treasure@gmail.com

Share this:

Comentează


This will close in 30 seconds