IMATERIAL

Legenda Satului Costești

„Se spune că satul Costești e un sat foarte vechi. Spuneau încă bătrânii satului, că au auzit de la părinții lor, care au aflat de la buneii lor, că la poalele piscului lui Costache, pe locul unde astăzi se află mahalaua cu numele Poiana, era o cișmea și lângă ea și-a zidit casă Costache Răzeșul. Izvorul purta numele „Ochiul”. (mai mult…)

Legenda satului Budești

Satul Budesti a fost intemeiat de catre arcasii lui Ştefan cel Mare si Sfint, ramasi pe aici – probabil in urma expeditiilor facute de acest domn contra dusmanilor barbari dinspre rasarit, asezat pe un pinten de deal de mica altitudine si teritoriul vederilor celui ce ar veni dinspre Nistru. (mai mult…)

Legenda Satului Ulmu

Se spune că pe la sfîrşitul secolului al XV-lea, începutul secolului al XVI-lea, pe teritoriul satului de astăzi, de jur împrejur era pădure. Aşezările omeneşti erau rare de tot prin părţile acestea. Satul vecin se numea Lucanii de pe Botna, înfiinţat la 6 martie 1443(Văsienii de azi) şi Horodca, înfiinţat tot la 6 martie 1443. (mai mult…)


This will close in 30 seconds