Stațiunea paleolitică stratificată de la Cosăuți (r-nul Soroca).

Între siturile arheologice cele mai valoroase de pe teriotirul Republicii Moldova un loc distinct îl ocupă stațiunea paleolitică stratificată de la Cosăuți (r-nul Soroca). Acest foarte important obiectiv arheologic a fost descoperit în anul 1978 de către regretaul atheolog Ilie Borziac, în urma cercetărilor perieghetice efectuate în partea de nord a satului Cosăuţi. În peretele abrupt al carierii de extragere a argilei şi în şanţul ce ducea de la râul Nistru spre staţia de pompare a apei, au fost observate și recuperate atunci, la diferite adâncimi, oase de ren, piese de silex şi cărbune de lemn. În 1981, sub coordonarea paleoliticianului I. Borziac, pe locul carierei, a fost trasată o secţiune de 3×6 m, în care au fost identificate 9 nivele de locuire paleolitică. Investigațiile sistematice în perimetrul sitului au continuat, cu unele întreruperi, până în anul 2006. Drept rezultat, au fost identificate 25 de nivele de locuire paleolitice, datate toate în paleoliticul superior, între cca 20.000 î.Hr. și cca 11.000 î.Hr. Au fost scoase la lumină numeroase complexe, aglomeraţii de silex, gropi menajere, ruguri,ocru. Pe lângă numeroasele piese de silex, la Cosăuţi au fost găsite o statuetă antropomorfă şi una zoomorfă lucrate din calcar, numeroase scoici cu orificii, ace, vârfuri din corn de ren etc. Fauna este reprezentată în mare parte de renul polar, urmat de bizon, cal, mamut. O descoperire extrem de importantă din stațiunea paleolitică de la Cosăuţi o constituie un mormânt de înhumație, aparținând unui copil, unicul de acest fel din spaţiul dintre Carpaţii Orientali şi Nistru. Mai jos prezentăm un album cu fotografii din anul 1996 de la Cosăuți, păstrate în arhiva regretatului arheolog Ilie Borziac.

Share this:

Comentează


This will close in 30 seconds