SĂPĂTURILE ARHEOLOGICE DE SALVARE ÎN SITUL MEDIEVAL DE LA COSTEŞTI-GÂRLEA DIN ANUL 2018 (VIDEO)

Investigațiile arheologice de salvare din anul 2018 în situl medieval din sec. XIV de la Costești-Gârlea s-au derulat în trei etape și în zone diferite. O primă cercetare a fost efectuată în lunie aprilie-mai în zona cimitirului 2 al orașului medieval. Mai întâi, a fost încheiată cercetarea complexului de locuire adâncit din S.VI, apoi salvate de la distrugere cinci morminte de înhumație din capătul de SE al necropolei 2. Patru morminte (M. 14-17) se aflau în insulița din zona fostei lutării, iar unul (M. 18) în malul sudic al versantului de N al Botnei, afectat de alunecările de teren și de lucrările de
excavare a lutului.O altă cercetare de salvare a fost efectuată la începutul lunii iulie pe un drum de țară din partea de SE a cetății 1 de pământ, într-o zonă necunoscută arheologic. Intervenția a constat în cercetarea a trei morminte de înhumație parțial distruse, date la iveală de ploile torențiale. După toate
probabilitățile, aceste trei înmormântări fac parte din cimitirul 1 identificat
de Em. Rikman în anul 1954, dacă nu cumva toate complexele funerare descoperite până acum aparțin unei singure necropole de foarte mari dimensiuni.
Toate înmormântările aveau orientarea generală vest-est, cu gropile înguste, de formă rectangulară sau trapezoidală și scheletele depuse în decubit dorsal cu mâinile întinse de-a lungul corpului sau așezate pe bazin ori abdomen . Drept inventar, într-un mormânt (M. 16) s-au găsit două oale prevăzute cu o toartă, lucrate la roata rapidă din pastă roșietică. Seria scheletică analizată paleoantropologic însumează 10 indivizi (şase adulţi şi patru sub-adulţi). Segmentul populațional adult este format din trei bărbaţi şi trei femei, iar cel sub-adult, din doi copii de vârstă mijlocie şi doi adolescenţi. Studiul paleopatologic a scos în evidenţă numeroase anomalii şi patologii dentare şi osoase, dar şi traumatisme. Se distinge în acest sens bărbatul de circa 50 ani din M.19, care prezintă nanism tiroidian– anomalie cu determinism genetic, manifestată, în cazul de faţă, la nivelul scheletului apendicular (accentuat subdimensionat). Subliniem că este primul caz de nanism descoperit în context funerar pe teritoriul Republicii Moldova.
În sfârșit, o ultimă săpătură de salvare a fost efectuată în așezarea urbană, pe malul stâng al Botnei, unde, în puncte diferite, au fost obser vate o structură din cărămidă și alta din piatră. În locul primului complex s-a deschis o secțiune (S. IX), fiind descoperite resturile unei construcții de suprafață din cărămidă, o locuință (?) adâncită, o platformă de piatră, două
gropi cilindrice menajere și patru gropi rectangulare alungite având pereții
arși, cu destinația neprecizată (Fig. 2, 1). Unei construcții mai deosebite, poate unui edificiu public, aparține segmentul de temelie de piatră sesizat în zona centrală a orașului (Fig. 2, 2), în șanțul săpat acum câteva decenii pe malul stâng al răului Botna. Este interesant de remarcat că această structură de piatră suprapune parțial o groapă menajeră, care datează tot din perioada stăpânirii mongole. Drept materiale arheologice, mai ales în perimetrul S. IX, s-au descoperit o cantitate însemnată de ceramică, numeroase cuie de fier, peste 30 de monede giucide de bronz și argint din sec. XIV, o oglindă de metal alb cu incripție în limba arabă ș.a.

 

 

 

 

Share this:

Comentează


This will close in 30 seconds