SĂPĂTURILE ARHEOLOGICE DE SALVARE ÎN SITUL MEDIEVAL DE LA COSTEŞTI-GÂRLEA DIN ANUL 2017 (VIDEO)

Benefi ciind de sprijinul Primăriei satului Costeşti şi al Consiliului Raional Ialoveni, în anul 2017 Agenţia Naţională Arheologică a continuat investigaţiile de salvare în ansamblul arheologic medieval de la CosteştiGârlea. Cercetările s-au desfăşurat în diferite sectoare ale zonei de N a sitului, afectate de alunecările de teren şi eroziunea solului. Săpăturile au constat din lărgirea Secţiunii III, în scopul dezvelirii integrale a cuptorului de ars piatra de var, şi trasarea câtorva casete sau secţiuni noi de dimensiuni variabile, pentru cercetarea unor morminte sau complexe de locuire, majoritatea fiind parţial distruse.Dintre complexele scoase la lumină remarcăm mai întâi cuptorul de ars piatra de var, care a fost intens folosit şi prezenta dimensiuni deosebit de mari. Instalaţia de foc propriu-zisă avea diametrul de cca 4 m si adâncimea de 3,8 m, iar groapa de alimentare cu combustibil – lăţimea de cca 1,6 m, lungimea de peste 5,4 m şi adâncimea de 1,15-2,35 m. Inventarul recuperat din cuprinsul cuptorului era însă relativ sărăc, cuprinzând două monede (una tătărească de bronz din sec. XIV, afl ată pe fundul gropii de acces, şi alta turcească de argint din sec XVI), câteva cuie de fi er, fragmente de vase lucrate la roată, dintre care unele smălţuite, şi oase de animale. De asemenea, menţionăm un complex de locuire adâncit, de mici dimensiuni, prevăzut cu o vatră circulară în mijloc. Locuinţa conţinea un inventar extrem de bogat, constând din monede giucide din sec. XIV, diferite piese de bronz şi fi er, resturi de recipiente de piatră şi sticlă, numeroase fragmente de vase ceramice şi resturi faunistice.
Un loc distinct între complexele cercetate complet sau parţial îl ocupă 13 morminte de înhumaţie, reperate în diferite sectoare ale unei mari necropole din partea de NE a oraşului. Toate înmormântările aveau gropile orientate pe direcţia vest-est, o parte dintre ele fi ind prevăzute cu acoperăminte din bârne de lemn. Un mormânt (nr. 9) (Fig. 2, 2) conţinea şi un sicriu de lemn, de la care s-au păstrat resturi de lemn putrezit şi cuie de fi er puternic oxidate. Scheletele, care, potrivit expertizei antropologice, au aparţinut unor indivizi de vârste şi sexe diferie, se afl au depuse pe spate, cu mâinile de-a lungul corpului sau aşezate pe bazin. Drept inventar, în două înmormântări s-au găsit un inel şi o mărgică polifaţetată de carneol, iar din stratul de cultură s-au recuperat cuie de fi er şi monede de argint şi bronz tătăreşti din sec. XIV.

 

Share this:

Comentează


This will close in 30 seconds