Consiliului Naţional al Monumentelor Istorice are o nouă componență

Ministerul Educației Culturii și cercetării a aprobat la data de 5 august 2019 o nouă componență nominală a Consiliului Naţional al Monumentelor Istorice.

Postică Gheorghe, dr.habilitat, prof. univesitar, Președinte al Consiliului;

Șlapac Mariana, membru corespondent, dr. habilitat, cercetător științific principal al Institutului Patrimoniului Cultural, Vicepreședinte al Consiliului;

Garconița Rita, arhitect, consultant principal al Direcției patrimoniu cultural, Ministerul Educației,Culturii și Cercetării, Secretar al Consiliului;

Membri ai Consiliului:

Popovici Victor, specialist principal, Agenția de Inspectare și Restaurare a Monumentelor; 

Vornic Vladimir, dr. în istorie, director general al Agenției Naționale Arheologice; 

Boșneaga Alexei, arhitect, șef Direcție planificare spațială, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului; 

Musteață Sergiu, conf. universitar, dr. în istorie, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, președinte ICOMOS Moldova; 

Ciocanu Sergius, dr. arh., cercetător științific al Institutului Patrimoniului Cultural, membru ICOMOS Moldova; 

Gangal Boris, arhitect, director al A.O. Centrul „Sit”, Chișinău; 

Brihuneț Emanuil, dr. ist., șef al Departamentului construcții, restaurări și pictură bisericească a Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove; 

Vatamaniuc Andrei, arhitect; 

Budeci Ion, arhitect;

Efremov Dumitrița, arhitect;

Liunenco Iurie, expert tehnic atestat, conf. universitar, dr. în științe tehnice, Universitatea Tehnică a Moldovei.

Conform legislației în vigoare Consiliului Naţional al Monumentelor Istorice are următoarele atribuții : 

  a) examinează proiectul strategiei naţionale privind protejarea monumentelor istorice şi propune aprobarea ei;
    b) propune aprobarea metodologiilor, normelor, normativelor şi reglementărilor din domeniul protejării monumentelor istorice;
    c) avizează secţiunea „Monumente şi zone construite protejate” a proiectului Planului de amenajare a teritoriului naţional, regional şi a unităţilor administrativ-teritoriale;
    d) avizează secţiunile din proiectele planurilor urbanistice generale, zonale şi de detaliu, care au ca obiect monumente istorice de categorie naţională sau zone construite cu statut de monument de categorie naţională;
    e) avizează propunerile privind clasarea, în Registrul naţional al monumentelor istorice, a imobilelor, ansamblurilor de imobile şi/sau zonelor construite;
    f) avizează documentaţia de fundamentare ştiinţifică/istorică pentru delimitarea zonelor de protecţie a monumentelor istorice sau a zonelor construite protejate cu statut de monument de categorie naţională sau propuse pentru a fi clasate în categoria naţională;
    g) avizează documentaţiile cu propuneri de intervenţii (conservare, consolidare, restaurare, reabilitare, sistematizare/amenajare teren aferent etc.) asupra bunurilor imobile cu statut de monument protejat de categorie naţională (construcţii şi teren aferent) şi în zonele lor de protecţie;
    h) avizează documentaţiile cu propuneri de intervenţii asupra imobilelor existente, situate în zone construite cu statut de monument protejat de categorie naţională sau în zonele lor de protecţie;
    i) avizează documentaţiile cu propuneri de construcţii noi în limitele zonelor construite cu statut de monument protejat de categorie naţională sau în zonele lor de protecţie;
    j) propune monumente istorice pentru a fi incluse în Lista patrimoniului cultural şi natural mondial, precum şi în Lista patrimoniului mondial în pericol, ţinute de UNESCO;
    k) avizează programele de pregătire a specialiştilor, precum şi planuri-cadru de învăţămînt, de formare şi specializare în domeniul protejării monumentelor istorice.

   

Share this:

Comentează


This will close in 30 seconds