Cercetări de salvgardare arheologice la Costești Gârlea 2016 (VIDEO)

Cercetări în aşezarea medievală de la Costeşti-Gârlea din anul 2016, au fost întreprinse de Agenţia Naţională Arheologică. Săpăturile au constat din două mici secţiunişi o casetă, cu suprafaţa totală de circa 60 m.p. Primele două secţiuni au fost trasate peşesul din partea stângă a râului Botna, în zona unui şanţ săpat ilegal, iar caseta  în „cartierul olarilor”, dea-supra malului nordic al fostei cariere de lut.

În secţiunile din sectorul nord-estic al oraşului au fost dezvelite parţial sau complet două complexe adâncite de tip bordei şi cinci gropi menajere, iar în cuprinsul sondajului din „cartierul olarilor” – un cuptor de ars piatra de var de mari dimensiuni, prevăzut cu o groapă de alimentare cu combustibil, şi parte dintr-un mare complex adâncit de tip semibordei. Concomitent, au fost efectuateşi cercetări de suprafaţă, având drept obiective determinarea stării de conservare a siturilor ce alcătuiesc ansamblul arheologic de la Costeşti-Gârlea, precizarea limitelor aşezării urbaneşi recuperarea de la suprafaţa solului a materialelor arheologice mai semnificative.

Ca urmare a săpăturilor de salvare şi a perieghezelor, au fost găsite peste 50 de monede de bronz şi argint, câteva obiecte de port de bronz şi sticlă, mai multe piese de fier, o piatră fragmentară de râşniţă, câteva pietre de ascuţit din gresie, o bogată colecţie de ceramică şi o mare cantitate de resturi faunistice.

Share this:

Comentează


This will close in 30 seconds