ARHEOLOGIC

SĂPĂTURILE ARHEOLOGICE DE SALVARE ÎN SITUL MEDIEVAL DE LA COSTEŞTI-GÂRLEA DIN ANUL 2018 (VIDEO)

Investigațiile arheologice de salvare din anul 2018 în situl medieval din sec. XIV de la Costești-Gârlea s-au derulat în trei etape și în zone diferite. O primă cercetare a fost efectuată în lunie aprilie-mai în zona cimitirului 2 al orașului medieval. Mai întâi, a fost încheiată cercetarea complexului de locuire adâncit din S.VI, apoi salvate de la distrugere cinci morminte de înhumație din capătul de SE al necropolei 2. Patru morminte (M. 14-17) se aflau în insulița din zona fostei lutării, iar unul (M. 18) în malul sudic al versantului de N al Botnei, afectat de alunecările de teren și de lucrările de
excavare a lutului. (mai mult…)

SĂPĂTURILE ARHEOLOGICE DE SALVARE ÎN SITUL MEDIEVAL DE LA COSTEŞTI-GÂRLEA DIN ANUL 2017 (VIDEO)

Benefi ciind de sprijinul Primăriei satului Costeşti şi al Consiliului Raional Ialoveni, în anul 2017 Agenţia Naţională Arheologică a continuat investigaţiile de salvare în ansamblul arheologic medieval de la CosteştiGârlea. Cercetările s-au desfăşurat în diferite sectoare ale zonei de N a sitului, afectate de alunecările de teren şi eroziunea solului. Săpăturile au constat din lărgirea Secţiunii III, în scopul dezvelirii integrale a cuptorului de ars piatra de var, şi trasarea câtorva casete sau secţiuni noi de dimensiuni variabile, pentru cercetarea unor morminte sau complexe de locuire, majoritatea fiind parţial distruse. (mai mult…)

Cercetări de salvgardare arheologice la Costești Gârlea 2016 (VIDEO)

Cercetări în aşezarea medievală de la Costeşti-Gârlea din anul 2016, au fost întreprinse de Agenţia Naţională Arheologică. Săpăturile au constat din două mici secţiunişi o casetă, cu suprafaţa totală de circa 60 m.p. Primele două secţiuni au fost trasate peşesul din partea stângă a râului Botna, în zona unui şanţ săpat ilegal, iar caseta  în „cartierul olarilor”, dea-supra malului nordic al fostei cariere de lut. (mai mult…)

Vernisajul expoziției „ArheOS: când antropologii și arheologii fac oasele să vorbească”

Arheologia este antropologie sau nu este nimic”, enunţau, în anul 1958, cunoscuţii arheologi americani Gordon Willey şi Philip Phillips, teoretizând, în acest fel, o direcţie de cercetare în arheologie care, deşi înţeleasă de mulţi era practicată de foarte puţini. Cei doi stabileau astfel obiectivele cercetării arheologice ca fiind studierea şi rezolvarea unor probleme legate de om, cultură şi societate iar antropologia, în acel caz, devenea instrumentul obţinerii acelor informaţii şi cunoştinţe. 

(mai mult…)


This will close in 30 seconds