ARHEOLOGIC

Simpozionul XVIII de Numismatică

Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei, în colaborare cu Institutul de Arheologie “Vasile Pârvan” din Bucureşti şi Societatea Numismatică din Republica Moldova, vă invită să participați la lucrările Simpozionului XVIII de Numismatică, care va fi organizat la Chişinău, în incinta Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei, în perioada 24-25 octombrie 2019. Sosirea invitatilor se va face în data de 23 octombrie. Lucrările Simpozionului se vor desfășura în data de 24 octombrie, iar la 25 octombrie va fi organizată o vizită de documentare. (mai mult…)

Conferinţa ştiinţifică anuală ISTORIE. ARHEOLOGIE. MUZEOLOGIE, ediţia a XXIX-a

Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei organizează la 17-18 octombrie 2019 Conferinţa ştiinţifică anuală ISTORIE. ARHEOLOGIE. MUZEOLOGIE, ediţia a XXIX-a.

Conferinţa se adresează muzeografilor, cercetătorilor ştiinţifici, cadrelor didactice din învăţământul universitar, masteranzilor şi doctoranzilor, studenţilor, tuturor celor interesaţi de istorie, arheologie şi muzeologie. (mai mult…)

Festivalului „Taurul Negru” de Cărbua

Veşminte ale doamnelor medievale, artefacte arhaice şi costumele de luptă au renăscut istoria în satul Cărbuna. Festivalul „Taurul Negru de Cărbuna” a adunat meşteri populari din întreaga ţară, iubitori de muzică şi dans tradiţional. Oaspeţii au putut trage dintr-un arc adevărat şi au participat la diferite ateliere de creaţie. Evenimentul s-a desfăşurat cu suportul unei organizaţii în comun cu primăria, relatează Mesager.

(mai mult…)

SĂPĂTURILE ARHEOLOGICE DE SALVARE ÎN SITUL MEDIEVAL DE LA COSTEŞTI-GÂRLEA DIN ANUL 2018 (VIDEO)

Investigațiile arheologice de salvare din anul 2018 în situl medieval din sec. XIV de la Costești-Gârlea s-au derulat în trei etape și în zone diferite. O primă cercetare a fost efectuată în lunie aprilie-mai în zona cimitirului 2 al orașului medieval. Mai întâi, a fost încheiată cercetarea complexului de locuire adâncit din S.VI, apoi salvate de la distrugere cinci morminte de înhumație din capătul de SE al necropolei 2. Patru morminte (M. 14-17) se aflau în insulița din zona fostei lutării, iar unul (M. 18) în malul sudic al versantului de N al Botnei, afectat de alunecările de teren și de lucrările de
excavare a lutului. (mai mult…)

SĂPĂTURILE ARHEOLOGICE DE SALVARE ÎN SITUL MEDIEVAL DE LA COSTEŞTI-GÂRLEA DIN ANUL 2017 (VIDEO)

Benefi ciind de sprijinul Primăriei satului Costeşti şi al Consiliului Raional Ialoveni, în anul 2017 Agenţia Naţională Arheologică a continuat investigaţiile de salvare în ansamblul arheologic medieval de la CosteştiGârlea. Cercetările s-au desfăşurat în diferite sectoare ale zonei de N a sitului, afectate de alunecările de teren şi eroziunea solului. Săpăturile au constat din lărgirea Secţiunii III, în scopul dezvelirii integrale a cuptorului de ars piatra de var, şi trasarea câtorva casete sau secţiuni noi de dimensiuni variabile, pentru cercetarea unor morminte sau complexe de locuire, majoritatea fiind parţial distruse. (mai mult…)


This will close in 30 seconds